Selasa, 16 Mei 2017

Doa dan MeditasiN. Sedubun
TM ke-12

Doa:
-          Hindu, Budda & Suku-K:
o   Ritual tertentu
o   Bahan tertentu
o   Bikhu dan Biksu, mauweng-tuan tanah
o   Rapal doa
-          Prakteknya
o   Pembakaran dupa
§  Buddha, awal ritual
§  Hindu, situasional
§  Suku-K, jarang.
o   Pemberian sesajen, natsar adat
§  Variasi bahan
§  Tergantung maksud
o   Penciptaan suasana hening
§  Wajib convenience, persuade (meyakinkan)
§   Isolasi lingkungan
-          Manfaatnya
o   Penyucian
o   Pencerahan diri
o   Pemujaan
o   Keselamatan pribadi dan umat
Meditasi:
-          Hindu
o   Situasional
o   Dituntun Bikhu
§  Pribadi
§  Umat
-          Budha
o   Wajib terstruktur
o   Klimaks Dharma dengan 4 Kewajiban
§  Dukha = penderitaan. Hidup adalah (penuh dengan) derita
§  Samudaya = sebab. Penderitaan adalah sebab.
§  Nirodha = pemadaman/jalan kelepasan. Pemadaman/jalan kelepasan hidup yang sengsara terjadi lewat (pemadaman keinginan)
§  Marga = kelepasan. Ada 8 jalan pemadaman penderitaan/kelepasan.
·         Semadi yang benar

-          Suku-K
o Situasional

Senin, 01 Mei 2017

Ritual KurbanOleh: Nick Sedubun
Tatap Muka ke-10,
A.      Pengertian
Ritus atau upacara adat adalah kelakuan (budi dan daya) simbolis (tanda-tanda benda: batu, kayu, uang dll) untuk memulihkan tata alam (dualisme: atas-bawah, turun-naik, darat-laut, dewa-dewi) dan menempatkan manusia di dalamnya.
B.      Tujuan
·         Untuk menjaga keseimbangan alam
·         Memelihara kesucian negeri
·         Selamat dari berbagai bencana : wabah penyakit, banjir, kekeringan dan kematian
C.      Penghubung :
·         Tuan tanah/mauweng
·         Kepala adat
·         Raja
·         Leb (Kei)
D.     Wadah/Lokasi :
·         Pohon besar
·         Batu besar
·         Tanjung
·         Kolam air
E.      Materi simbolis
·         Tali     
·         Batu
·         Sirih
·         Pinang
·         Tembakau
·         Uang logam-koin
·         Darah hewan
F.       Kegiatan :
·         Yang punya kaul mendatangi Tuan tanah/kepala adat/Raja/leb menyampaikan maksud ritus kurban atau natsar adatnya
·         Tuan tanah/kepala adat/Raja/leb menerima dan menyampaikan syarat
o   Kesepakatan mahar
o   Kesepakatan lain
§  Tabu tertentu :
*      waktu,
*       makanan,
*      berpakaian, dll
·         Tuan tanah/kepala adat/Raja/leb menyampaikan ritus kurban atau natsar adat
o   Di lokasi awal
§  Rafal/mantra awal
§  Berjalan ke lokasi ritus korban
o   Di lokasi ritus korban
§  Rafal/mantra penyajian
§  Penyajian materi simbolis kurban
*      Di atas,
*      disisipkan dicelah,
*      digantung
*      ditanam, dll
·         Dll
G.     Sifatnya rahasia
·         Waktu ;
o   Malam
o   Sunyi, dll
·         Tempat :
o   Tersembunyi
o   Sepi
o   Angker, dll
H.     Hubungannya dengan Agama
·         Hindu
o   Percaya kepada isi Kebenaran dalam kitab Weda
o   Ritual kepada
§ Dewa Brahma
§ Dewa Wisnu
§ Dewa Siwa
o   Maksud dan bahan tertentu
o   Ritual kepada Dewa
o   Hindari ancaman Roh Jahat
·         Budda
o   Laksanakan Dharma; empat kebenaran yang termulia
§ Dukha
§ Samudaya
§ Nirodha
§ Marga
·         Suku
o   Ritual dilaksanakan untuk
§ Menjaga harmoni atau keseimbangan alam
§ Penyucian negeri dari hal-hal buruk
§ Keselamatan manusia dalam negeri bersangkutan
o   Waktu
§ Kontinyu
§ Konsisten
§ khusuk